กงสุลใหญ่ฯ และภริยา เข้าร่วมงานประเพณี “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

กงสุลใหญ่ฯ และภริยา เข้าร่วมงานประเพณี “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2565

| 823 view

กงสุลใหญ่ฯ และภริยา เข้าร่วมงานประเพณี “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมงาน “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยได้ร่วมกับชุมชนไทยถวายผ้าป่าบริวารสงกรานต์ และปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ รวมทั้งไก้เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชน กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนไทยในพื้นที่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์และสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในต่างแดน ตลอดจนคงเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของวัฒนธรรมไปสู่เยาวชนไทยรุ่นใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ