กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มี.ค. 2566

| 1,289 view

E325CED0-14C2-4F92-A960-48B09DD72E62-L0-001

กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยนางสาวพีร์ภากรณณ์ เนียมใย โดยมี นางวรินท์ทิพย์ แจ้งดี อดีตนายกสมาคมฯ (ค.ศ. 2021 - 2022) นางนุชนาฏ อุงอำรุง นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน (ค.ศ. 2023 - 2024) คุณสมชาย ไททัน ที่ปรึกษาสมาคมฯ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดเก่าและชุดปัจจุบัน ผู้แทนสมาคม/องค์กร และสื่อมวลชล เข้าร่วมพิธี

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณนางวรินท์ทิพย์ แจ้งดี อดีตนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารฯ ที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนไทยในด้านต่าง ๆ และให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ มาด้วยดี และแสดงความยินดีต่อนางนุชนาฏ อุงอำรุง ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ต่อไป นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอเชิญชวนให้สมาคม/องค์กร ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนไทยมาลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ต่อการรับข่าวสารต่าง ๆ และการรับความช่วยเหลือที่เหลือที่เกี่ยวข้องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ