นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบปะชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรมแรม Ritz-Carlton San Francisco

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบปะชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรมแรม Ritz-Carlton San Francisco

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2566

| 695 view

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบปะชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรมแรม Ritz-Carlton San Francisco
กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ห้องประชุม Salon 1 ชั้น 1 โรงแรม The Ritz-Carlton San Francisco เวลา 16.30 - 17.30 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน จากสมาคม/องค์กรจำนวน 39 แห่งจากรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐโอเรกอน และรัฐเนวาดา รวมทั้งนักศึกษาจาก University of California, Berkeley กลุ่ม RED USA (ลอสแอนเจลิส) และสื่อมวลชนไทยประจำลอสแอนเจลิสและซานฟรานซิสโก


นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้หน้าที่ผู้ดำเนินกิจกรรม โดยเรียนเชิญเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับชุมชนไทยถึงนโยบายหลักของรัฐบาลในการยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทย เน้นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และได้เล่าถึงภารกิจการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเปค 2023 และการพบปะกับภาคเอกชนรายใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อเชิญชวนให้ไปลงทุนในไทย จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้ถามคำถามอย่างเสรี และ นายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามทุกคำถาม ทั้งนี้ คำถามจากผู้เข้าร่วมมีหลากหลาย เช่น ความร่วมมือกับภาคเอกชนสหรัฐฯ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนไทย ความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ การประสบความสำเร็จในอาชีพการทำงาน การสร้างความปรองดอง การส่งเสริมวิชาชีพของคนไทยด้านการนวดและสปาในสหรัฐฯ และการดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถกลับมาทำงานที่ประเทศไทย เป็นต้น


การจัดกิจกรรมพบปะคนไทยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กร/สมาคมไทย และชุมชนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ