บริการงานกงสุล

22 ก.ย. 64

วิดีโอประกอบ

กงสุลแอลเอพบชุมชนไทย เรื่องการนัดหมายออนไลน์เพื่อทำบัตรประชาชน
กงสุลแอลเอพบชุมชนไทย เรื่องการนัดหมายออนไลน์เพื่อทำหนังสือเดินทาง
ทำไมต้องลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ? ใครบ้างที่ควรลงทะเบียน? และลงทะเบียนอย่างไร?
การเตรียมเอกสารและการรับบริการทำหนังสือเดินทาง