ตารางกงสุลสัญจร

ตารางกงสุลสัญจร

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มิ.ย. 2567

| 186,610 view

แผนการให้บริการกงสุลสัญจร ประจำปี 2567

วันที่ สถานที่ / เมือง รัฐ สถานะ

ประจำเดือน มกราคม 2567
ให้บริการวันที่
28 - 30 มกราคม 2567

ณ วัดศรีเจริญธรรม 
5929 Duncan Dr., Las Vegas, NV 89108
NV หนังสือเดินทาง จำนวน 289 รายการ
ทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 169รายการ
รวมทั้งสิ้น 458 รายการ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ให้บริการวันที่ 
28- 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัดไทยพิศาลบุตร (วัดพระแก้ว)
6829 W Lower Buckeye Road Phoenix. AZ 85043

AZ หนังสือเดินทาง จำนวน 128 รายการ
ทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 67 รายการ
รวมทั้งสิ้น 215 รายการ
ประจำเดือน มีนาคม 2567
ให้บริการวันที่
1-3 เมษายน 2567

วัดชัยมงคลวราราม เมืองออกเดน
402 Wall Ave, Ogden, UT 84404

UT

หนังสือเดินทาง จำนวน 198รายการ
ทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 108 รายการ
รวมทั้งสิ้น 306 รายการ

ประจำเดือน เมษายน 2567
ให้บริการวันที่
23 - 25 เมษายน 2567

วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น
4401 S 360th St, Auburn, WA 98001

WA หนังสือเดินทาง จำนวน 325 รายการ
ทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 184 รายการ
รวมทั้งสิ้น 509 รายการ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ให้บริการวันที่
11 - 13 พฤษภาคม 2567
วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเลย์
1911 Russell St, Berkeley, CA 94703
CA
หนังสือเดินทาง จำนวน 292 รายการ
ทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 145 รายการ
รวมทั้งสิ้น 472 รายการ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ให้บริการวันที่
15 - 16 พฤษภาคม 2567

วัดซานฟรานธัมมาราม นครซานฟรานซิสโก
2645 Lincoln Way, San Francisco, CA 94122

CA
หนังสือเดินทาง จำนวน 179 รายการ
ทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 131 รายการ
รวมทั้งสิ้น 350 รายการ

ประจำเดือน มิถุนายน 2567
ให้บริการวันที่
18 - 20 มิถุนายน 2567

วัดอลาสก้าญาณวราราม เมืองแองเคอเรจ 
2309 “D” Street, Anchorage, AK 99503

AK
นัดหมายเต็มแล้ว
(การต่อบัตรประจำตัวประชาชนไทย ไม่ต้องทำนัดหมายสามารถ Walk In ได้เลย)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
ให้บริการวันที่
13 - 15 กรกฎาคม 2567
อาคาร Yard เมืองพอร์ตแลนด์
22 NE 2nd Ave, Portland, OR 97232
OR
จองนัดหมายหนังสือเดินทาง
(การต่อบัตรประจำตัวประชาชนไทย ไม่ต้องทำนัดหมายสามารถ Walk In ได้เลย)

สิงหาคม 2567 เมืองเดนเวอร์ CO

รอยืนยัน

กันยายน 2567 เมืองซานดิเอโก CA

รอยืนยัน

หมายเหตุ:

     1. การต่อบัตรประจำตัวประชาชนไม่ต้องจองนัดหมาย สามารถ Walk In และเข้าคิวได้เลยโดยไม่ต้องทำนัดหมาย โปรดศึกษารายละเอียดการเตรียมเอกสาร คลิกที่นี่

     2. สำหรับผู้ที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนประเภท “ตลอดชีพ” สามารถ Walk In และเข้าคิวเพื่อทำหนังสือเดินทางได้เลยโดยไม่ต้องทำนัดหมาย เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน “ตลอดชีพ” และหนังสือเดินทางเล่มล่าสุด

     3. โปรดศึกษาข้อมูลการทำหนังสือเดินทางอย่างละเอียดก่อนลงทะเบียน คลิกที่นี่