ตารางกงสุลสัญจร

ตารางกงสุลสัญจร

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2566

| 120,859 view

แผนการให้บริการกงสุลสัญจร ประจำปี 2566

วันที่ สถานที่ / เมือง รัฐ สถานะ
 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2566
วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต

CA เสร็จสิ้น
- รวมให้บริกาทำหนังสือเดินทาง 91 ราย
- รวมให้บริการทำบัตรประจำตัวปรชาชน 42 ราย 
27 - 28 มีนาคม 2566 วัดพุทธาราม เกาะกวม - เสร็จสิ้น
- รวมให้บริการทำหนังสือเดินทาง 23 ราย 
- รวมให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน 13 ราย 
30 - 31 มีนาคม 2566 ร้าน Spicy Thai Noodle Place เกาะไซปัน CNMI เสร็จสิ้น
- รวมให้บริการทำหนังสือเดินทาง 113 ราย 
- รวมให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน 92 ราย 
7 - 9 เมษายน 2566 วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas (นัดพิเศษ) NV  เสร็จสิ้น
- รวมให้บริการทำหนังสือเดินทาง 213 ราย 
- รวมให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน 100 ราย 

31 พฤษภาคม 2566 
ถึง 
2 มิถุนายน 2566

วัดพรหมคุณาราม  เมืองวัดเดล AZ เสร็จสิ้น
- รวมให้บริการทำหนังสือเดินทาง 179 ราย
- รวมให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน 79 ราย
22 - 24 มิถุนายน 2566 วัดอตัมมยตาราม  เมืองวู๊ดอินวิลล์ WA
เสร็จสิ้น
- รวมให้บริการทำหนังสือเดินทาง 374 ราย
- รวมให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน 219 ราย


 21 - 22 กรกฎาคม 2566 วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด CA

เสร็จสิ้น
- รวมให้บริการทำหนังสือเดินทาง 104 ราย
- รวมให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน 78 ราย

27 สิงหาคม 2566 ร้าน Anong's Thai Cuisine  WY

เสร็จสิ้น
- รวมให้บริการทำหนังสือเดินทาง 17 ราย 
- รวมให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน 10 ราย 

29 - 31 สิงหาคม 2566 วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์ CO

เสร็จสิ้น
- รวมให้บริการทำหนังสือเดินทาง 204 ราย 
- รวมให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน 96 ราย 

15 กันยายน 2566 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints เกาะเมาอี HI

นัดหมายเต็มแล้ว

17-19 กันยายน 2566 วัดพุทธจักรมงคลวราราม เมืองเพิร์ลซิตี้
เกาะโออาฮู
HI

นัดหมายเต็มแล้ว

26 - 28 กันยายน 2566 วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิล์ด  CA
เสร็จสิ้น 
- รวมให้บริการทำหนังสือเดินทาง 214 ราย 
- รวมให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน 108 ราย


30 กันยายน 2566

1 ตุลาคม 2566

วัดซานฟรานธัมมาราม นครซานฟรานซิสโก CA

นัดหมายเต็มแล้ว


3 - 4 ตุลาคม 2566

วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ CA

booking