ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ลงพื้นที่เกาะ Maui เยี่ยมชุมชนไทยผู้ประสบภัยพิบัติไฟป่า
เมื่อวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ลงพื้นที่เกาะ Maui ให้บริการกงสุลสัญจรครั้งพิเศษ ณ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints เมือง Kahului เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกเอกสารประจำตัว อาทิ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน หนังสือเดินทางทั่วไป บัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่ผู้ประสบภัยชาวไทยที่สูญเสียเอกสารในเหตุการณ์ไฟป่าซึ่งนับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐฮาวาย ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชุมชนไทยผู้ประสบภัยไฟป่า พร้อมให้กำลังใจและมอบกล่องปันสุข บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารแห้งและเครื่องปรุงรสแบบไทยให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศและกิจกรรมกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

29 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุล

29 ก.ย. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

26 ก.ย. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุล

26 ก.ย. 2566

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

15 ก.ย. 2566

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 9/2566 ณ รัฐฮาวาย

22 ส.ค. 2566

ดูทั้งหมด
คลังวีดีโอ ดูทั้งหมด
Thai Inspire Interview
บริการงานกงสุล
โครงการอบรมครูอาสาสมัครประจำปี 2565
เก็บตก กงสุลสัญจร
ดูทั้งหมด