วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,269 view

สถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานทีมประเทศไทยในสหรัฐอเมริกา

 

Washington, D.C.

Office of Defense and Military Attaché
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก 

Office of the Naval Attaché
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

Office of the Air Attaché
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

Office of Commercial Affairs
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ

Office of Educational Affairs
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

Office of Economic and Financial Affairs
สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง

Office of Agricultural Affairs
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

Office of Higher Education, Science, Research, and Innovation
สำนักงานที่ปรึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 

------------------------

Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

Thailand Office of Agricultural Affairs, Los Angeles
ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

Thai Trade Center, Los Angeles
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส

Thailand Board of Investment, Los Angeles
สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส

Tourism Authority of Thailand, Los Angeles
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส

 

------------------------

Chicago

Royal Thai Consulate-General, Chicago
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

Thai Trade Center, Chicago
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก

 

------------------------

Miami

Thai Trade Center, Miami
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี

 

------------------------

New York

Royal Thai Consulate-General, New York
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

Thai Trade Center, New York
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก

Thailand Board of Investment, New York
สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก

Tourism Authority of Thailand, New York
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก