กงสุลใหญ่ฯ และภริยา เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ที่จัดโดยชุมชนไทย

กงสุลใหญ่ฯ และภริยา เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ที่จัดโดยชุมชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2565

| 478 view

กงสุลใหญ่ฯ และภริยา เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ที่จัดโดยชุมชนไทย

 

เมื่อวันที่ 16-17 เมษายน 2565 กงสุลใหญ่ฯ และภริยา ได้เข้าร่วมงานสงกรานต์ที่ชุมชนไทยจัดขึ้น ณ วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร เมืองซันเวลเลย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ และวัดป่าธรรมชาติ ลาพวนเต้ โดยในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย รวมทั้งกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย เช่น การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว ก่อพระเจดีย์ทราย

การแสดงของเด็กและเยาวชน เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ