ข้อควรปฏิบัติเพื่อรับมือแผ่นดินไหว!!!

ข้อควรปฏิบัติเพื่อรับมือแผ่นดินไหว!!!

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.พ. 2566

| 5,283 view

แผ่นดินไหว