มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ธ.ค. 2565

| 230 view

register2-65

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

สมัครได้ที่ Link: http://www.oasc.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=186