สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus) โรคที่มากับยุง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus) โรคที่มากับยุง

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 มิ.ย. 2567

| 210 view

ไวรัสเวสต์ไนล์