สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมจิตอาสา หน่วยบริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (กงสุลสัญจร ครั้งที่ 6-2566)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมจิตอาสา หน่วยบริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (กงสุลสัญจร ครั้งที่ 6-2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2566

| 861 view

LINE_ALBUM_ให้บริการ_230724

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมจิตอาสาหน่วย บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (กงสุลสัญจร ครั้งที่ 6-2566) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 2 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 104 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 78 รายการ รวมทั้งสิ้น 182 รายการ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการขอสูติบัตร มรณบัตร การเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อดำเนินการทางทะเบียนให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำแคมเปญสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ผู้ร้องก็สามารถ walk-in รับบริการต่ออายุหนังสือเดินทางได้โดยไม่ต้องทำการนัดหมาย ถือเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำการนัดหมายออนไลน์ด้วยตนเองได้

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมมือกับพญ. ภัทราภา วงศาโรจน์ หรือหมอพิ้งค์แอลเอ (Doctor Pink LA) เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเอง อาทิ การอ่านค่าความดัน การอ่านข้อมูลฉลากอาหาร การเลือกอาหารช่วงหน้าร้อน การเลือกประเภทตรวจสุขภาะประจำปี เป็นต้น

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล สามารถสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ