สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ปรับลดระยะเวลาพิจารณา "วีซ่าท่องเที่ยว" สำหรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติ จาก 14 วันทำการ เป็น 7 วันทำการ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ปรับลดระยะเวลาพิจารณา "วีซ่าท่องเที่ยว" สำหรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติ จาก 14 วันทำการ เป็น 7 วันทำการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2566

| 83 view

S__83845123