สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมจัดงาน ASEAN Charity Bazaar 2022

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมจัดงาน ASEAN Charity Bazaar 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2565

| 958 view

20220326_115727

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมด้วยสมาคมสตรีอาเซียนแห่งนครลอสแอนเจลิส (ASEAN Women Circle of Los Angeles – AWCLA) และสถานกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ จัดงานออกร้านการกุศล ASEAN Charity Bazaar ณ ลานจอดรถของสถานกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำนครลอสแอนเจลิส เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน และหารายได้มอบให้แก่องค์กรทางการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสังคมต่อไป 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำโดยนายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ และนางสิริกมล ศรลัมพ์ ภริยากงสุลใหญ่ฯ ได้นำอาหารไทย ได้แก่ ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ ลาบไก่ทอด ปอเปี๊ยะทอด ข้าวเหนียวมะม่วง และสินค้าจากประเทศไทย ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากชมรมนาฏศิลป์สังคีตในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การบรรเลงระนาด รำโนรา เซิ้งโปงลาง และเซิ้งกะโป๋ ไปแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมอย่างสนุกสนาน  

งาน ASEAN Charity Bazaar จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความเข้าใจต่อประเทศอาเซียน โดยนอกจากจะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่อสาธารณชนแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันใกล้ชิด พลังความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย ภายในงานมีการออกร้านจากสถานกงสุลใหญ่และชุมชนของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเผยแพร่อาหาร สินค้าพื้นเมือง สินค้าหัตถกรรม และการแสดงพื้นเมืองของอาเซียน ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานกว่า 350 คน ได้รับความบันเทิงและสนุกสนาน ทั้งนี้ สมาคมสตรีอาเซียนจะนำรายได้ที่จากการจัดงานไปมอบให้แก่องค์กรการกุศลในนครลอสแอนเจลิสเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมท้องถิ่นต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ