ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (Hate Crimes)

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (Hate Crimes)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 มี.ค. 2565

| 473 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสำนักงานตำรวจนครลอสแอนเจลิส จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (Hate Crimes) เป็นภาษาไทย
รวมทั้งช่องการติดต่อแจ้งความกับตำรวจหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนไทยใช้ประโยชน์ในการป้องกันตนเองต่อไป

ที่มา: https://www.lapdonline.org/office-of-the-chief-of-police/office-of-special-operations/detective-bureau/detective-services-group/detective-support-and-vice-division/hate-crimes/

 

เอกสารประกอบ

Hate_Crime_Pamphlet_LAPD_Final_Thai_Version.pdf
5-Thai-Hate-Resources-Pamphlet-Draft.pdf