กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุน Angels Wings Foundation ประจำปี 2566

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุน Angels Wings Foundation ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ส.ค. 2566

| 759 view

370692556_708734994621730_5793951161975115793_n

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ Angels Wings Foundation และได้ร่วมกับคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ไซม่อน ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ แสดงความยินดีกับนักเรียนเชื้อสายไทย-อเมริกัน จำนวน 45 คน ผู้มีความโดดเด่นด้านการศึกษาและกิจกรรมอาสาสมัคร ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากมูลนิธิฯ ในปีนี้
 
 
กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนักเรียนเชื้อสายไทยและครอบครัว ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความขยันขันแข็งและความตั้งใจจริงจนสามารถได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ และได้อวยพรให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป รวมทั้งปรารถนาให้เยาวชนเชื้อสายไทยรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของตนเอง และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ของตนมาผลักดันและพัฒนาชุมชนไทยในสหรัฐฯ รวมทั้งประเทศไทยต่อไป โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ที่อุทิศตนในการพัฒนาสังคมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทั้งในประเทศไทยและสหรัฐฯ ตลอดมา
 
 
มูลนิธิ Angels Wings จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 โดยคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ไซม่อน มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ต่อมาเมื่อปี 2560 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทยที่อาศัยในเขตนครลอสแอนเจลิสเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากนั้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา มูลนิธิฯ ได้ขยายขอบเขตการให้ทุนครอบคลุมไปยังนักเรียนเชื้อสายไทยที่อาศัยอยู่ใน 50 รัฐ ทั่วสหรัฐฯ
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ