กงสุลใหญ่ฯ พบปะชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย

กงสุลใหญ่ฯ พบปะชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2565

| 1,217 view
309625033_474037094758189_8495845812354378121_n 
กงสุลใหญ่ฯ พบปะชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย
 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยนางสาวพีร์ภากรณณ์ เนียมใย กงสุลฝ่ายชุมชน และเจ้าหน้าที่
ได้เดินทางไปพบปะชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย ที่วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์
วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนด์ วัดมงคลรัตนราม เมืองเบิร์กเลย์ และวัดซานฟรานธัมมาราม โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้เยี่ยมชม
การเรียนการสอนภาษาไทย และดนตรีไทยของเยาวชนไทยของวัดพุทธานุสรณ์ วัดมงคลรัตนราม และวัดซานฟรานธัมมารามรวมทั้ง
มอบประกาศนียบัตร รางวัล และเข็มที่ระลึกให้แก่เยาวชนที่ได้เข้าร่วมการประกวดความสามารถด้านภาษาไทยในโครงการ “รู้รักษ์ไทย” ประจำปี 2565 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาไทย
 
กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้โอวาทแก่เยาวชนว่า การเรียนภาษาไทยนอกจากจะเป็นสิ่งสำคัญต่อการสื่อสารกับครอบครัว พ่อแม่และญาติพี่น้องที่เมืองไทยแล้ว ยังเป็นแต้มต่อในการทำงานและประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งต้องการผู้ที่รู้มากกว่า 1 ภาษา จึงขอให้เยาวชนทุกคนตั้งใจเรียนรู้ภาษาไทย และได้กราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดทั้งสามแห่งที่ได้สนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัดเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญที่ทำให้เยาวชนมีความรักและผูกพันกับชุมชนไทย และสุดท้ายได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครองและครูอาสาสมัครทั้งจากในพื้นที่และจากเมืองไทยที่ได้ทุ่มเทความสามารถในการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เยาวชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ