สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 10/2565 ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอเนอร์ รัฐออริกอน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 10/2565 ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอเนอร์ รัฐออริกอน

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2565

| 693 view

OR1

เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 10/2565 ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอเนอร์ รัฐออริกอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวชิรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธออเรกอน สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มจิตอาสาในรัฐออริกอน ได้รวมตัวกันให้บริการชุมชนไทยและให้คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดเตรียมเอกสาร ก่อนการดำเนินการทำหนังสือเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการด้านกงสุลด้วยทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 2 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 302 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 152 รายการ และให้คำปรึกษาด้านกงสุล 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 460 รายการ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ