สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 11/2565 ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 11/2565 ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2565

| 753 view

WA1

เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 11/2565 ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระวิบูลธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดวอชิงตันพุทธวนาราม สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มจิตอาสาในรัฐวอชิงตัน ได้รวมตัวกันให้บริการชุมชนไทยและให้คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดเตรียมเอกสาร ก่อนการดำเนินการทำหนังสือเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการด้านกงสุลด้วย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 2 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 390 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 212 รายการ  และให้คำปรึกษาด้านกงสุล 8 รายการ รวมทั้งสิ้น 610 รายการ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ