กงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ณ ร้านอนงค์ รัฐไวโอมิง และกงสุลสัญจร ครั้งที่ 8 ณ วัดพุทธวราราม เดนเวอร์ รัฐโคโลราโด

กงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ณ ร้านอนงค์ รัฐไวโอมิง และกงสุลสัญจร ครั้งที่ 8 ณ วัดพุทธวราราม เดนเวอร์ รัฐโคโลราโด

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ย. 2566

| 405 view

LINE_ALBUM_WY___ร้านอนงค์_230905_25

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 – 1 กันยายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ดังนี้

กงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/2566 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ร้านอนงค์ รัฐไวโอมิง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอนงค์ พิมพ์เมือง และคุณปฐมพงศ์ พิมพ์เมือง เจ้าของร้านอนงค์ ร้านอาหารไทยในรัฐไวโอมิง สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 17 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 10 รายการ และบริการให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลจำนวน 5 รายการ รวมทั้งสิ้น 32 รายการ

กงสุลสัญจร ครั้งที่ 8/2566 ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2566 ณ วัดพุทธวราราม เดนเวอร์ รัฐโคโลราโด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวิมลธรรมรังสี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และพระมหาภูวดลญาณเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม  สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 204 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 96 รายการ และบริการให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลจำนวน 15 รายการ รวมทั้งสิ้น 315 รายการ

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดพุทธวราราม นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในรัฐไวโอมิง และพูดคุยกับชุมชนไทยในรัฐโคโลราโดเรื่องงานกงสุลกับกลุ่มอาสารัฐโคโลราโดและพี่น้องชุมชนไทยที่เข้าร่วมออกบูธร้านอาหารเพื่อให้บริการสำหรับผู้รับบริการด้านต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล สามารถสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ