กงสุลสัญจร ครั้งที่ 9 ณ วัดพุทธจักรมงคลวราราม เมืองเพิร์ลซิตี้ รัฐฮาวาย

กงสุลสัญจร ครั้งที่ 9 ณ วัดพุทธจักรมงคลวราราม เมืองเพิร์ลซิตี้ รัฐฮาวาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2566

| 382 view

1

 

เมื่อวันที่ 17 – 19 กันยายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ฯ ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่เกาะโออาฮู รัฐฮาวาย โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากพระครูพุทธมงคลวิเทศ (สง่า กตปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลวราราม เมืองเพิร์ลซิตี้ ตลอดระยะเวลา 3 วัน มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ