สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมอบรมนวดไทย ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการนวดเพื่อบำบัดอาการขั้นสูง”

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมอบรมนวดไทย ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการนวดเพื่อบำบัดอาการขั้นสูง”

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.ค. 2567

| 36 view

S__13017227_0

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา
จัดกิจกรรมอบรมนวดไทย ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการนวดเพื่อบำบัดอาการขั้นสูง”

 

เมื่อวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมอบรมนวดไทย ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการนวดเพื่อบำบัดอาการขั้นสูง” โดยมีนายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดการอบรม รวมถึงได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วม ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาคมฯ ได้เชิญคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเดินทางมาจากประเทศไทย เพื่อร่วมให้ความรู้ ได้แก่ 1. ดร.ไฉน น้อยแสง คณบดีการแพทย์บูรณาการ ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจสปาและเวลเนส 2. ดร.ยามีละ ดอแม ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์ทางเลือก 3. อาจารย์รสริน ทักษิณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์ทางเลือก

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองลาส เวกัส ณ วัด Chaiya Meditation และนครลอสแอนเจลิส ณ โบสถ์ Hollywood Seventh Day Adventist มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 150 ราย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการนวดเพื่อบำบัดอาการ รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ