สภานิติบัญญัติแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียร์รับรอง “สงกรานต์” เป็นเทศกาลสำคัญของรัฐ

สภานิติบัญญัติแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียร์รับรอง “สงกรานต์” เป็นเทศกาลสำคัญของรัฐ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2567

| 218 view

California_State_Assembly_Recognizes_Songkran_Thai_New_Year_(Final)