สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดการพบหารือระหว่าง ฯพณฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานกับกลุ่มวิชาชีพชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดการพบหารือระหว่าง ฯพณฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานกับกลุ่มวิชาชีพชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2565

| 795 view

9E1415ED-F533-4DB6-9FDF-22ECFF16E8D4

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดการพบหารือระหว่าง ฯพณฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานกับกลุ่มวิชาชีพชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้แก่ สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาและสภาหอการค้าไทย-อเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในโอกาสเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา โดยได้หารือกันในหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับสถานะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย สภาวะการขาดแคลนแรงงานในสหรัฐอเมริกา การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ และการจัดการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งกระทรวงแรงงานรับจะดำเนินการในประเด็นที่สามารถให้การสนับสนุนเพื่อประโยชน์ของชาวไทยที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา และจะประสานแจ้งข้อมูลผ่านสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยในรัฐเขตอาณาทราบในโอกาสต่อไป

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ