นักศึกษา UCLA และ UCI ร่วมกิจกรรม Thai Dessert Workshop

นักศึกษา UCLA และ UCI ร่วมกิจกรรม Thai Dessert Workshop

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 513 view
440904911_871353498359878_2936941495034844602_n
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตนครลอสแอนเจลิส (UCLA) และนักศึกษามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์ (UCI) จัดกิจกรรม Thai Dessert Workshop เปิดประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทยและทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความนิยมของขนมไทยและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen-Z)
 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางสิริกมล ศรลัมพ์ ภริยา เปิดบ้านพักต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UCLA และ UCI นำทีมโดยอาจารย์ เจนจิต กสิกิจธำรง อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัย UCLA เข้าร่วมกิจกรรม Thai Dessert Workshop ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธิตการทำขนมไทย ได้แก่ ขนมครก ขนมเม็ดขนุน และขนมต้ม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 40 คน
 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญคุณรุจิราภา พัฒนะ (ผิงผิง) เจ้าของร้านขายขนมครกสูตรโบราณ “ร้านแม่ติ๋ง” ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ในแอลเอที่เปิดมานานกว่า 10 ปี มาร่วมสาธิตการทำขนมครกในครั้งนี้ ในส่วนของขนมต้มและขนมเม็ดขนุนสาธิตโดยเชพประจำบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม Thai Dessert Workshop ได้มีโอกาสลงมือทำขนมครก ขนมเม็ดขนุน และขนมต้มด้วยตัวเอง
 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมนักศึกษาไทยแห่ง UCLA และ UCI ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบการทำขนมดังกล่าวจากบริษัท
 
Sun Lee ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนไทยผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของไทยและเอเชียชั้นนำในสหรัฐฯ กิจกรรม Thai Dessert Workshop เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความนิยมอาหารไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen-Z ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคต อันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกอีกด้วย
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ