สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รู้เท่าทันการล่วงละเมิดทางเพศ วิธีขอความช่วยเหลือและการป้องกัน” (Sexual Assault Awareness & Prevention)

สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รู้เท่าทันการล่วงละเมิดทางเพศ วิธีขอความช่วยเหลือและการป้องกัน” (Sexual Assault Awareness & Prevention)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2567

| 733 view

a_0

สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดงานสัมมนาในหัวข้อ
รู้เท่าทันการล่วงละเมิดทางเพศ วิธีขอความช่วยเหลือและการป้องกัน”
(Sexual Assault Awareness & Prevention)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับ Center for the Pacific Asian Family (CPAF) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รู้เท่าทันการล่วงละเมิดทางเพศ วิธีขอความช่วยเหลือและการป้องกัน” (Sexual Assault Awareness & Prevention) โดยมีนายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดการสัมมนา และมีวิทยากรจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และสมาคมไทยร่วมให้ความรู้ ได้แก่ 1. Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA) 2. Asian Americans Advancing Justice – Southern California (AAAJ) 3. Nuad Thai and Spa Association of America (NTSAA) และ 4. Thai Town Council of Los Angeles โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาและรับชมทาง Facebook Live ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นจำนวนมาก   

การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ วิทยากรได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของคำว่า “การล่วงละเมิดทางเพศ” ซึ่งความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญและส่งผลทำให้คนในแต่ละสังคมมีพฤติกรรมในการแสดงออกที่ต่างกันและมีส่วนทำให้บริบทและคำนิยามของการล่วงละเมิดทางเพศมีความแตกต่างกัน หากคุณตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศก็สามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอคำแนะนำและขอความช่วยเหลือได้

สำหรับประชาชนที่มิได้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ https://fb.watch/ryADvKlkw4/?mibextid=Nif5

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ