กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่วิทยากรทั้ง 5 ท่าน ในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ชุมชนไทย

กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่วิทยากรทั้ง 5 ท่าน ในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ชุมชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2567

| 140 view

449132706_912192124276015_7135401188422012075_n

 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ชุมชนไทยได้ดำเนินมาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะ และนี่คือผลงานการตัดเย็บกระโปรงของผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่วิทยากรทั้ง 5 ท่าน ที่ได้สละเวลามาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณสภาไทยทาวน์ วัดไทยลอสแองเจลิส และวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาร่วมดำเนินโครงการกับเรา กิจกรรมครั้งนี้ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชนไทย และสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมจะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและยกระดับฝีมือคนไทยในครั้งหน้า… โปรดติดตามนะคะ…

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กับสภาไทยทาวน์ และวัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะงานฝีมือ และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนไทย ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน นำไปสู่การสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศที่เข้มแข็ง มีอัตลักษณ์ และสามารถช่วยผลักดัน Soft power ของไทยในสหรัฐอเมริกาได้อย่างยั่งยืน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ