กงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับประธานโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่

กงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับประธานโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มี.ค. 2566

| 1,598 view
329417718_464133889175292_4552679644648054775_n
 
กงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับประธานโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่
 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ และคณะ เข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรายงานเกี่ยวกับสถานะของการจัดโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ประจำปี 2566 โดยแจ้งว่า คณะกรรมการโครงการฯ ในประเทศไทยและในสหรัฐฯ ได้กำหนดจัด โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2566 หลังจากที่เว้นช่วงไปในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งปี 2566 นี้เป็นปีครบรอบ 40 ปีของโครงการฯ และขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับผู้ประสานงานโครงการฯ ฝ่ายไทยเพื่อจัดกำหนดการในประเทศไทย และขอเรียนเชิญกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย รวมทั้งประสานงานการเข้าพบบุคคลสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ กล่าวสนับสนุนโครงการฯ และยินดีที่ช่วยประสานงานกำหนดการเข้าพบผู้บริหารระดับสูงต่อไป
 
อนึ่ง โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2526 กำหนดจัดทุก 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสกลับไปสัมผัสประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันกับประเทศไทย