ทีมประเทศไทยในแอลเอร่วมเปิดตัวส้มโอไทยนำเข้าในงาน Afternoon Tea with Thai Pummelos Team Thailand Los Angeles celebrates “Afternoon Tea with Thai Pummelos”

ทีมประเทศไทยในแอลเอร่วมเปิดตัวส้มโอไทยนำเข้าในงาน Afternoon Tea with Thai Pummelos Team Thailand Los Angeles celebrates “Afternoon Tea with Thai Pummelos”

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 658 view

363300306_687164010112162_7360899841343637829_n

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางสาวไปรยา เศวตจินดา กงสุลฝ่ายเกษตร ณ นครลอสแอนเจลิส นายนิวัฒน์ หาญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส และนางสาวมาริสา วงษ์เสรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครลอสแอนเจลิส ร่วมฉลองความสำเร็จการเปิดตัวส้มโอสดนำเข้าจากไทยมายังตลาดสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก พร้อมทั้งฉลองความสัมพันธ์ 190 ปี ไทย - สหรัฐ ในงาน “Afternoon Tea with Thai Pummelos” ณ ทำเนียบกงสุลใหญ่ฯ
 
กงสุลใหญ่ต่อฯ กล่าวแสดงความยินดีในการนำเข้าส้มโอสดจากประเทศไทยสู่ตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดผลไม้สดที่มีศักยภาพสูง มีสถิติการนำเข้าและบริโภคผลไม้เมืองร้อนขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ส้มโอยังนับเป็นผลไม้สดของไทยลำดับที่ 8 ที่สามารถผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยพืชของสหรัฐฯ และได้รับอนุญาตให้นำเข้าเพิ่มเติมจากมะม่วง มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ สับปะรด และแก้วมังกรอีกด้วย นอกจากนี้ กงสุลฝ่ายเกษตรฯ ยังได้เน้นย้ำถึงความพยายามและการทำงานอย่างสอดประสานกันระหว่างฝ่ายไทยและสหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา 15 ปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าส้มโอสดนำเข้าจากไทยมีความปลอดภัย ไร้แมลงศัตรูพืช และสามารถบริโภคในสหรัฐฯ ได้อย่างมั่นใจ
 
งาน “Afternoon Tea with Thai Pummelos” จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของส้มโอไทยในตลาดสหรัฐฯ เน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนักธุรกิจผู้นำเข้าสินค้าจากภูมิภาคเอเชีย ร้านอาหารไทย และสื่อมวลชน โดยมีการแนะนำส้มโอสดนำเข้าของไทยทั้ง 5 สายพันธุ์ ได้แก่ ทับทิมสยาม ทองดี ขาวน้ำผึ้ง ขาวใหญ่ ขาวแตงกวา พร้อมทั้งมีการสาธิตการปอกเปลือกส้มโอ และการทำยำส้มโอให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมและลองรับประทานด้วย ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมจับสลากรายชื่อผู้โชคดีรับบัตรรางวัลรับประทานอาหารมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ ณ ร้านอาหาร Otus Thai Kitchen & Coffee และ Love2Eat ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยชื่อดังที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 2 รางวัลอีกด้วย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ