ผลการประกวดความสามารถด้านภาษาไทย โครงการรู้รักษ์ไทย ประจำปี 2565

ผลการประกวดความสามารถด้านภาษาไทย โครงการรู้รักษ์ไทย ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2565

| 787 view

ประกาศผลการประกวดความสามารถด้านภาษาไทย_1-3 ประกาศผลการประกวดความสามารถด้านภาษาไทย_4-6  

 

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นนครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมการประกวดความสามารถด้านภาษาไทยใน “โครงการรู้รักษ์ไทย ประจำปี 2565” นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินซึ่งมีอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม เป็นประธานได้พิจารณาผลงานของผู้เข้าประกวดแล้ว ผลการประกวดตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับรางวัลโปรดดำเนินการ ดังนี้

1. อีเมลตอบกลับเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งยืนยันชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ รวมทั้งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ออก Cashier Check เงินรางวัลและจัดส่งทางไปรษณีย์

2. หากผู้ที่ได้รับรางวัลท่านใดประสงค์จะเข้ามารับรางวัลด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกจะเข้ามารับของรางวัล

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการประกวดท่านอื่น ๆ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากที่อยู่เปลี่ยนแปลง โปรดรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบต่อไป

สุดท้ายนี้ ฝ่ายชุมชน สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนี้ซึ่งมีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 99 คน และขอชื่นชมผลงานประกวดทุกผลงานที่ได้แสดงถึงความสามารถด้านภาษาไทยของเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งน่ายินดีที่เยาวชนไทยผู้ปกครอง วัดและสมาคมต่าง ๆ ได้สนับสนุนเยาวชนเหล่านี้ให้รักและสนใจเรียนรู้ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรสืบสานและอนุรักษ์ต่อไป

 

ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ

Triroje Rathaloengsak (ตรีโรจน์)

Assistant of Consul

(Political Affairs and Community Relations)

อีเมล์ [email protected] หรือ [email protected]g 

โทรศัทพ์ (323)-962-9574 Dial 205

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ