สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลครั้งที่ 15

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลครั้งที่ 15

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ส.ค. 2565

| 959 view

042

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และนางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำนครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมพิธีเปิดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ 15 ณ ไทยทาวน์ ถนนฮอลลีวูด
 
ระหว่างพิธีเปิดงาน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวย้ำถึงบทบาทสำคัญของงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลในการเผยแพร่ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมไทยในมิติต่าง ๆ ให้แก่คนต่างชาติได้รู้จัก ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณคณะกรรมการไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล และชุมชนไทย-อเมริกันในนครลอสแอนเจลิส ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานไทยนิวเยียร์ฯ ในปีนี้ได้อย่างสำเร็จลุล่วง ตลอดจนขอบคุณหน่วยงานท้องถิ่นของสหรัฐฯ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การจัดงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นด้วย และหวังว่าแขกผู้มาร่วมงานเทศกาลจะได้รู้จักเมืองไทยในแง่มุมต่าง ๆ มากขึ้นและมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวประเทศไทยในโอกาสต่อไป
 
ภายหลังจากพิธีเปิดงาน กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะกงสุลจากประเทศสมาชิกอาเซียนไปเยี่ยมชมบูธของทีมประเทศไทย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Amazing Thailand Amazing Fun Fair” ในบรรยากาศการละเล่นเกมงานวัดของไทย โดยมีมุมถ่ายภาพที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบไทย ๆ รวมถึงการแจกของรางวัลที่ระลึกที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนไทยให้แก่ผู้เข้าชมเพื่อสร้างความสนุกสนานและความประทับใจในอัธยาศัยไมตรีของคนไทยด้วย
 
งานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ณ ไทยทาวน์ บนถนนฮอลลีวูด โดยการผลักดันและสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้องค์กรและชุมชนไทยต่าง ๆ ในนครลอสแอนเจลิส รวมพลังกันจัดงานเทศกาลไทยร่วมกันเพื่อให้สามารถเผยแพร่ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพได้ในวงกว้าง ต่อมาชุมชนไทยได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลและเป็นองค์กรหลักในการจัดงานเทศกาลนี้ตลอดมาเป็นระยะเวลา 18 ปี
 
ปัจจุบัน งานไทยนิวเยียร์ฯ เป็นงานเทศกาลกลางแจ้งขนาดใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นหนึ่งในงานเทศกาลไทยที่ใหญ่ที่สุดที่จัดในต่างประเทศ ทุก ๆ ปีจะมีการปิดถนนฮอลลีวูดบริเวณไทยทาวน์ ช่วงถนน Western และถนน Normandie เพื่อจัดงานเผยแพร่อาหารไทย สินค้าไทย นาฏศิลป์ไทย มวยไทย นวดไทย การละเล่นไทยแบบต่าง ๆ ตลอดจนการประกวด Miss Thai – USA ด้วย ซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานท้องถิ่นของสหรัฐฯ พบว่ามีผู้เข้าร่วมงานประมาณกว่า 300,000 คนทุกปี งานเทศกาลดังกล่าวจึงเป็นโอกาสที่สำคัญในการแสดงพลังความสามัคคีของชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส ตลอดจนเป็นโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยและความเป็นไทยให้แก่คนต่างชาติได้รับรู้ในวงกว้างด้วย
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ