กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและเปิดเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส

กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและเปิดเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ส.ค. 2565

| 1,228 view
S__37134414
 
กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและเปิดเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส
 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและเปิดเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีพระวิเทศกิตติคุณ ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส รวมทั้งกรรมการวัด ครูอาสาท้องถิ่น คณะครูอาสาจากประเทศไทยในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีเปิด
 
กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวในพิธีเปิดใจความว่า การเรียนรู้ด้านภาษาถือเป็นทักษะที่สำคัญ การที่เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ในโรงเรียน ถ้ามีโอกาสมาเรียนภาษาไทยและสามารถอ่านออกเขียนได้ดี จะทำให้เยาวชนมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น และขอชื่นชมวัดไทยลอสแอนเจลิส พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้สนับสนุนโรงเรียนฯ ที่เกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนไทยมีความผูกพันกับชุมชนไทย อันจะยังประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ