วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,196 view

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

ที่อยู่ 611 N. Larchmont Blvd., 2nd Floor,

Los Angeles, CA  90004

 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.   /  13.00 – 16.00 น. รูปแบบการให้บริการงานกงสุล (ดูได้ที่นี้)

Location