ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 1/2567 เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์

24 ม.ค. 2567

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์สำนักงาน CVF 0205

28 พ.ย. 2566

ขายทอดตลาดรถยนต์หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

29 มิ.ย. 2566

จัดซื่้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้และตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ชุด

7 มิ.ย. 2565