ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอนแอนเจลิส โดยวิธีการคัดเลือก

27 พ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยบนต์ส่วนกลาง

8 เม.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

4 เม.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม

4 เม.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับจัดเลี้ยงรับรองแขก

4 เม.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

31 มี.ค. 2565