ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยวิธีขายทอดตลาด

24 ก.ค. 2566

ประกาศเรื่อง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าครุภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก

30 พ.ค. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารซุ้มประตูทางเข้าที่จอดรถ และเปลี่ยนประตูรั้วเหล็ก บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

29 มี.ค. 2566

ประกาศที่ 1/2566 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

10 ก.พ. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอนแอนเจลิส โดยวิธีการคัดเลือก

27 พ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยบนต์ส่วนกลาง

8 เม.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

4 เม.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม

4 เม.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับจัดเลี้ยงรับรองแขก

4 เม.ย. 2565