ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารซุ้มประตูทางเข้าที่จอดรถและเปลี่ยนประตูรั้วเหล็ก บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

29 มี.ค. 2566

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

10 ก.พ. 2566

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชนเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

4 ต.ค. 2565

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาดพื้นที่ส่วนให้บริการประชาชน ชั้น 1 ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

4 ต.ค. 2565

ตารางแสดงราคากลาง งานปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

27 พ.ค. 2565

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม

4 เม.ย. 2565

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับจัดเลี้ยงรับรองแขก

4 เม.ย. 2565

ประกาศราคากลางจัดจ้างบุคคลช่วยงานโครงการบัตรประชาชน

4 เม.ย. 2565

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานกงสุล

4 เม.ย. 2565