ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงราคากลาง งานปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

27 พ.ค. 2565

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม

4 เม.ย. 2565

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับจัดเลี้ยงรับรองแขก

4 เม.ย. 2565

ประกาศราคากลางจัดจ้างบุคคลช่วยงานโครงการบัตรประชาชน

4 เม.ย. 2565

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานกงสุล

4 เม.ย. 2565

ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

31 มี.ค. 2565