ประกาศสถานกงสุลใหญ่

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3/2567 ณ เมืองออกเดน รัฐยูทาห์

6 ก.พ. 2567

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2567 ณ รัฐแอริโซนา

24 ม.ค. 2567

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2567 ณ รัฐเนวาดา

12 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

29 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุล

29 ก.ย. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

26 ก.ย. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุล

26 ก.ย. 2566

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

15 ก.ย. 2566

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 12/2566 ณ วัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

17 ส.ค. 2566