วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 12,603 view
PP

 

แผนกหนังสือเดินทาง

 

 


 

05_01
จองนัดหมาย
ทำหนังสือเดินทาง

05_00
เอกสารที่ต้องใช้ใน
การทำหนังสือเดินทาง 

 


 


การเตรียมเอกสารและการรับบริการทำหนังสือเดินทาง

 


หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

PP-Ordinary การขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง 
นัดหมายเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง
อีเมล [email protected] 
หมายเลขโทรศัพท์ 323 – 962 – 9574 ต่อ 223 หรือ 210 

 


หนังสือเดินทางฉุกเฉิน

PP-Emergency- การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน  (Emergency Passport – EMP)
กรอกคำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน
อีเมล [email protected]
หมายเลขติดต่อ 323 – 962 – 9574 ต่อ 227

 


เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

TD-Emergency-202x300 การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน  (Emergency Travel Document – ETD)
กรอกคำร้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
อีเมล [email protected]
หมายเลขติดต่อ 323 – 962 – 9574 ต่อ 227