การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate)

การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ต.ค. 2565

| 4,536 view

บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate)
ซึ่งออกให้โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องติดต่อขอดำเนินการยื่นเอกสาร ที่  

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระรามที่1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2168- 9 โทรสาร 0-2205-1295
เว็บไซต์ www.psccenter.sb.police.go.th
อีเมล์: [email protected]

โดยดำเนินการได้ 3 วิธี คือ

(1) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง
(2) ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ และ
(3) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน >> กดที่นี่ <<

     ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ)
      >> ดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง <<