การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate)

การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 45,756 view

การรับรองลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

1. ขอบเขตการให้บริการ

    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการสำหรับคนไทยที่พำนักใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
    8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
    (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)  

2. เอกสารที่ต้องใช้
    2.1  กรอกคำร้องนิติกรณ์ Online      –>  คลิกที่นี่
    2.2 บัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน (ฉบับจริง) 
    2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
    2.4 รูปถ่ายขนาด 2”X2” จำนวน 3 ใบ   

3. ค่าธรรมเนียม
    – อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
    – ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  เท่านั้น  (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต) 
    – สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles

4. เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน


5. การดำเนินการ
    เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจเอกสารเรียบร้อย และผู้ร้องได้รับอีเมลตอบกลับ “อนุมัติคำร้อง” (โปรดตรวจสอบใน Spam หรือ Junk mail folder)
    ผู้ร้องจะต้องเข้ามาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมเอกสารข้างต้น ตามวัน-เวลา ที่ได้นัดหมายเพื่อดำเนินการเก็บลายนิ้วมือ (Finger Print)

6. สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลา 5 วันทำการ ในการรับรองแผ่นเก็บลายนิ้วมือ และจัดส่งกลับ 

7. เมื่อผู้ร้องได้รับเอกสารกลับจากทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ผู้ร้องจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดนี้ไปที่ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ 

8. บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate)
ซึ่งออกให้โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องติดต่อขอดำเนินการยื่นเอกสาร ที่  

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระรามที่1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2168- 9 โทรสาร 0-2205-1295
เว็บไซต์ www.psccenter.sb.police.go.th
อีเมล์: [email protected]

โดยดำเนินการได้ 3 วิธี คือ

(1) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง
(2) ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ และ
(3) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน >> กดที่นี่ <<

     ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ)
      >> ดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง <<

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Add LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->  line-add-friend