การขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

การขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.พ. 2567

| 937 view
1. ขอบเขตการให้บริการ

    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการสำหรับคนไทยที่พำนักใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
    8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
    (รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)  

2. เอกสารที่ต้องใช้    
    2.1  กรอกคำร้องนิติกรณ์ Online      –>  คลิกที่นี่
    2.2  เอกสารพยาน:
           – ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น          
           – โปรดแนบเอกสารของพยาน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุใช้งาน

    2.3  บัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน (ฉบับจริง)            
    2.4  สำเนาทะเบียนบ้าน
    2.5  ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ อาทิ Driver License, US ID.

3. ค่าธรรมเนียม
    – อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
    – ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  เท่านั้น  (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต) 
    – สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles


4. การยื่นคำร้อง


    การยื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (ด้วยตนเองเท่านั้น)
          เมื่อได้รับอีเมลยืนยันการตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่แล้ว (โปรดตรวจสอบใน Spam หรือ Junk mail folder) โปรดดำเนินการ ดังนี้ 
          1. จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
              1.1 คำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งให้ / ลงนามให้เรียบร้อย 
              1.2 บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง --> ผู้ร้อง 
              1.3 บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง --> พยาน 
              1.4 ทะเบียนบ้านต้นฉบับ กรณีไม่มีต้นฉบับ โปรดยื่นสำเนาเอกสาร 
              1.5 ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ
              1.6 พาพยานมายืนยันในวันที่ยื่นเอกสารด้วย   

           2. เตรียมซองไปรษณีย์ส่งกลับ พร้อมจ่ายหน้าซองและติดสแตมป์ ให้เรียบร้อย
           3. นำเอกสารทั้งหมด ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันทำการ ดังนี้ 

                วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
                13.30 - 15.00 น (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

           4. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านเอกสารแล้ว จะจัดส่งเอกสารกลับโดยซองที่ท่านจัดเตรียมไว้ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ 
           5. ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ นัดจากวันที่ได้รับเอกสาร 
           6. ระยะเวลาได้รับคืนเอกสาร ขึ้นอยู่กับประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์และอัตราค่าแสตมป์ที่ท่านเลือก 
           7. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์    
 

5.   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

       Add LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->  line-add-friend  

       หรืออีเมล [email protected]  

 

*******************