การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ (Authentication of US Documents)

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ (Authentication of US Documents)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

| 17,724 view

legalization_54381252-720x1024

 

   ขั้นตอนการดำเนินการ   โปรดศึกษาข้อมูลด้านล่าง 
 
  สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส
ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
ที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ จาก
13 รัฐในเขตอาณา คือ 
 
1) แคลิฟอร์เนีย            7) วอชิงตัน
2) โคโลราโด               8) ไวโอมิง
3) เนวาดา                   9) อะแลสกา
4) นิวเม็กซิโก              10) แอริโซนา
5) มอนทานา               11) ออริกอน
6) ยูทาห์                     12) ไอดาโฮ
                                 13) ฮาวาย
เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ
ในมหาสมุทรแปซิฟิก
     
ขั้นตอนที่ 1   นำเอกสารไปรับรองที่ Notary Public ใดๆ ที่รัฐที่ออกเอกสาร  –> กดที่นี่เพื่อ Download แบบฟอร์ม Notary Public 
   ท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public   
   เพื่อรับรองลายเซ็นของท่านในฐานะเจ้าของเอกสาร  
     
ขั้นตอนที่ 2  ส่งเอกสารที่ผ่าน Notary Public พร้อมเอกสารสหรัฐฯ ที่ต้องการนำไปใช้   –> กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล Secretary of State มลรัฐต่าง ๆ 
   ไปรับรองต่อที่ Secretary of State ในรัฐที่ออกเอกสารสหรัฐฯ นั้นๆ   
     
ขั้นตอนที่ 3  ส่งเอกสารที่ผ่าน Secretary of State ไปรับรองต่อที่ U.S. Department of State   –> กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล Department of State 
  การนำเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการสหรัฐฯ
ไปผ่านการรับรองตามขั้นตอนข้างต้นนั้น
เนื่องจากเอกสารต่างประเทศที่จะนำไปใช้กับ
หน่วยงานราชการที่ประเทศไทย
จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้น
เพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารก่อนเสมอ ***
 
     
ขั้นตอนที่ 4  ส่งเอกสารที่ผ่าน U.S. Department of State ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ   
     
   เอกสารที่ต้องส่งไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ มี ดังนี้   โปรดยื่นคำร้อง ทางไปรษณีย์เท่านั้น 
   1. กรอกคำร้องนิติกรณ์ Online      –>  คลิกที่นี่  
   2. เอกสารต้นฉบับที่ผ่านการรับรองจาก U.S. Department of State   
   3. สำเนาเอกสารในข้อ 1 –> จำนวน 1 ชุด   
   4. บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางไทย   –> กรณีที่เจ้าของเอกสารเป็นคนไทย 
   5. หนังสือเดินทางต่างชาติ หรือ State ID   –> กรณีที่เจ้าของเอกสารเป็นคนต่างชาติ  
   6. ค่าธรรมเนียม –> Money order ตราประทับละ 15 $   –> ไม่รับเงินสด / บัตรเครดิต / เช็คส่วนตัว 
   7. เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน  –> สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสาร
           สูญหายทางไปรษณีย์ 
     –> ระยะเวลารับคืนขึ้นอยู่กับแบบไปรษณีย์ที่ท่านเลือก
   ส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ 1-7 ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ   –> ที่อยู่ สถานกงสุลใหญ่ฯ 
   สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการจากวันที่ได้รับเอกสาร       Legalization Section
          Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม       611 N. Larchmont Blvd., 2nd Fl., 
   Email: [email protected]       Los Angeles, CA, 90004
   Add LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->  line-add-friend