การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานไทย

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 7,394 view

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการรับรองสำเนาเอกสารไทย
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ
1) แคลิฟอร์เนีย  2) โคโลราโด    3) เนวาดา       4) นิวเม็กซิโก    5) มอนทานา    6) ยูทาห์   7) วอชิงตัน
8) ไวโอมิง         9) อะแลสกา   10) แอริโซนา   11) ออริกอน     12) ไอดาโฮ     13) ฮาวาย
(รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. เอกสารที่ต้องใช้ 
    2.1 แบบฟอร์ม Notary Public  –> คลิกที่นี่
    2.2 กรอกคำร้องนิติกรณ์ Online –>  คลิกที่นี่
    2.3 บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน 
    2.4 ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองสำเนา 

3. ค่าธรรมเนียม
–  อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
–  ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check
–  สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
   (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต) 

4. การยื่นคำร้อง
    โปรดยื่นคำร้อง ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดย
     4.1  พิมพ์แบบฟอร์ม Notary Public ไปลงนามต่อหน้า Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อผู้ร้อง 
     4.2  กรอกแบบฟอร์ม คำร้องขอนิติกรณ์ 
     4.3  เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
     4.4  ส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ 2 พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
     4.5  เอกสารต้นฉบับ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร
            –> สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
            –> สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภท
                  การจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก

       ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ 

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Royal Thai Consulate – General, Los Angeles
Legalization Section
611 N. Larchmont Boulevard, 2nd Fl., 
Los Angeles, CA 90004

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Add LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ คลิกที่ ->  line-add-friend  

 

Download Form
1. คำร้องนิติกรณ์ [ Download ]
2. Notary Public Form [ Download ]

 

********************************