วันที่นำเข้าข้อมูล 10 Dec 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 2,410 view

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles 

Name  Position Department
Mr. Tor Saralamba Consul-General  
Mr. Jeerayut Sonchai Consul Head of Chancery
Mr. Panot Kiatkong Consul Consular
(Visa, Thai ID, Protection of Thai Nationals)
Mr. Kornkij Sirivisoot Consul Consular
(
Passport, Legalization)
Miss Pheephakorn Niamyai Consul Political Affairs and Community Relations
Mr. Ithikorn Tritasavit Consul Protocol, Economic
Miss Areeya Prajunpanich Forastieri Consul Press, Cultural
Mr. Manop Buasing Consul Finance