วันที่นำเข้าข้อมูล 1 Jan 1970

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 Jan 1970

| 4,700 view

Contact Information

Consular Services
 
Contact Number E-mail
 
323 962 9574 Ext:
   1. Thai Passport 
  223 
or  210  
 [email protected] 
   2. Emergency Travel Document    227   [email protected] 
   3. Thai ID card
  225  [email protected]
   4. Visa application    230  [email protected]
   5. Thailand Pass application for Thais    press 0     [email protected]
   6. Thailand Pass application for foreigner     204 
or 225   
[email protected]
   7. Protection for Thais     216  [email protected] 
   8. Documents legalization    220  [email protected]
   9. Register for Marriage / Divorce 
  220  [email protected]
 10. Register of Birth / Death Certificate    220  [email protected]