8,990 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศในกรณีที่ท่านประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง หรือต้องการคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ท่านสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ  ซึ่งมีเขตกงสุลครอบคลุม 13 รัฐทางตะวันตก ดังนี้ 

แอริโซนา  อะแลสกา  แคลิฟอร์เนีย   โคโรลาโด ไอดาโฮ
มอนทานา เนวาดา นิวเม็กซิโก ออริกอน ยูทาห์
วอชิงตัน  ไวโอมิง ฮาวาย    

 

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับชุมชนไทย 


                      สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย จัดทำข้อมูลเบื้องต้นในประเด็นต่าง ๆ สำหรับชุมชนไทยในรูปแบบคลิปวีดีโอ Infographic และคลังข้อมูลเพื่อให้ชุมชนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

การเปิดธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนีย การจดทะเบียนธุรกิจ และความแตกต่างของธุรกิจประเภทต่าง ๆ

กฎหมายครอบครัว การสมรส-หย่า การคุกคามและถูกทำร้ายร่างกายจากคู่สมรส

สิทธิขั้นพื้นฐาน การเหยียดสีผิว และถูกทำร้ายเพราะความเกลียดชังเรื่องเชื่อชาติ (Hate Crime)

 
ทำความรู้จักประกันแต่ละประเภท Medicare, Medicaid และ Medical 
 
ประเภทของประกับสุขภาพ (Health Insurance) มีกี่แบบ อะไรบ้าง ?  
 
ความรุนแรงในครอบครัว – หากคุณประสบเหตุ ! – โปรดแจ้ง – เรามีทางออก

กฎหมายแรงงาน – สิทธิของลูกจ้างที่ประสบความรุนแรงในครอบครัว 

กฎหมายแรงงาน – สิทธิครอบครัวในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

กฎหมายแรงงาน – เวลาพัก

 


การช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ-768x1086

กรณีคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศ-768x1086  


แผนการอพยพคนไทย

แผนการอพยพคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
 1. แผนการอพยพคนไทย กรณีภัยพิบัติธรรมชาติ
 2. แผนการอพยพคนไทย กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง / เกิดสงคราม
 3. แผนการอพยพคนไทย กรณีโรคระบาด

 

แผนการอพยพคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

 1. แผนอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม
 2. แผนอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 3. แผนอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยโรคระบาดรุนแรง
 4. วัดไทยในเครือสมัชชาสงฆ์เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
 5. ข้อมูลการติดต่อวัด/ร้านอาหารไทย/ผู้แทนชุมชนไทย
 6. แผนผังศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือคนไทยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

 


 

ขอบข่ายในการให้ความช่วยเหลือ

 

สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถให้ความช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


1. นักท่องเที่ยวที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินหรือหนังสือเดินทางสูญหาย
     – สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทย ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ (323) 580-4222 หรือ อีเมล [email protected]


2. การช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ
     – ญาติในเมืองไทยติดต่อกองคุ้มครองฯ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-575-1049 หรือที่อีเมล [email protected]
     – ผู้ประสบเหตุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือติดต่อ สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ (323) 580-4222 หรือที่อีเมล [email protected] โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่องการรักษาพยาบาล การจัดการค่าใช้จ่ายและการเดินทางกลับประเทศไทย


3. การช่วยเหลือคนไทยที่เสียชีวิต ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ
    – ญาติในเมืองไทยติดต่อกองคุ้มครองฯ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-575-1049 หรือที่อีเมล [email protected]
   – ผู้ประสบเหตุหรือผู้ให้ความช่วยเหลือติดต่อ สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ (323) 580-4222 หรือที่อีเมล [email protected] โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่องการจัดการศพ การออกใบมรณบัตรและการนำอัฐิผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย


4. การช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว โรคระบาด หรือเกิดวิกฤติการทางการเมือง
    – สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมแผนและให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถแจ้งข้อมูลให้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ (323) 580-4222 หรือที่อีเมล [email protected]


5. กรณีคนไทยถูกจับกุมดำเนินคดี
    – ญาติในเมืองไทยติดต่อกองคุ้มครองฯ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-575-1049 หรือที่อีเมล [email protected]
   – ผู้ประสบเหตุหรือผู้ให้ความช่วยเหลือติดต่อ สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ (323) 580-4222 หรือที่อีเมล์ [email protected] โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประสานกับกองคุ้มครองฯ และญาติในประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

 


 

ช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกท่าน โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้ความช่วยเหลือได้ที่

1.   โทรศัพท์หมายเลข   –> 323 – 962 – 9574 ต่อ 216
      ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09:00 – 12.00 น.  /   13.00 – 17:00 น.)  

2.   อีเมล   –>  [email protected]

3.   หมายเลขฉุกเฉิน   –> ๓๒๓-๕๘๐-๔๒๒๒
      (กรณีฉุกเฉิน 
อาทิ อุบัติเหตุ แจ้งภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ อาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต)