สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับ Asian Pacific Counseling & Treatment Centers (APCTC) จัดการสอนทักษะมวยไทยขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนไทยเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองในกรณีที่ถูกคุกคาม ครั้งที่ 2

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับ Asian Pacific Counseling & Treatment Centers (APCTC) จัดการสอนทักษะมวยไทยขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนไทยเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองในกรณีที่ถูกคุกคาม ครั้งที่ 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 เม.ย. 2566

| 127 view

5(1)

 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ โบสถ์เซเวนเดย์แอดเวนติสท์ ฮอลลีวูด สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับ Asian Pacific Counseling & Treatment Centers (APCTC) จัดการสอนทักษะมวยไทยขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนไทยเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองในกรณีที่ถูกคุกคาม โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Stop the Hate Program” ของ APCTC เพื่อให้ความรู้กับชุมชนไทยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบุคคลแปลกหน้าซึ่งใช้ถ้อยคำหยาบคาย ด่าทอ คุกคาม ใช้ความรุนแรง ส่งผลต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมักจะเกิดกับชาวเอเชียโดยเฉพาะในบริเวณ ที่ผู้คนบางตา และก็ไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างทันท่วงที หากคุณเป็นเหยื่อของ Hate Crimes สามารถโทรแจ้ง 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจที่หมายเลข 911 / 211 หรือ (800) 339-6993 (เขตนครลอสแอนเจลิส) 2) สถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลขโทรศัพท์ Hot Line (323) 580-4222 หรือ 3) ศูนย์ให้คำปรึกษาและรักษาสุขภาพจิตแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCTC) หมายเลขโทรศัพท์ (818) 267-1115

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ