การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 576 view

LINE_ALBUM_พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา_ณ_วัดไทยลอสแอ__0

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 2 กิจกรรมที่วัดไทยลอสแองเจลิส ได้แก่ กิจกรรมสาธารณกุศล“บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยร่วมกับโรงพยาบาล City of Hope จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เป็นครั้งแรก และมีองค์กร Thai Community Development Center ร่วมออกบู้ทแจกหน้ากากอนามัย และ Antigen Test Kit ให้กับประชาชนที่มารับบริการกงสุลสัญจรและบริจาคโลหิต (22 กรกฎาคม 65) และกิจกรรมกงสุลสัญจรนัดพิเศษบริการทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง (22-23 กรกฎาคม 65) โดยได้ให้บริการรวมทั้งสิ้น 247 รายการ

2. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 65 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อุโบสถ วัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและข้าราชการ พร้อมทั้งผู้แทนสมาคม ชมรม และองค์กรจากชุมชนไทยได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ