รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2566

| 924 view

ลูกจ้างชั่วคราว_ตำแหน่ง_พนักงานทำความสะอาด