สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2566 ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต รัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2566 ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต รัฐแคลิฟอร์เนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.พ. 2566

| 92 view

3_1

 

เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2566 ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระราชญาณโกศล เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว

โดยการให้บริการตลอดระยะเวลา 2 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 91 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 42 รายการ และให้คำปรึกษาด้านกงสุล 5 ราย รวมทั้งสิ้น 138 รายการ โดยในส่วนงานทะเบียนราษฎร สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการขอสูติบัตร มรณบัตร การเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อดำเนินการทางทะเบียนให้สมบูรณ์ ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนคนไทยเพื่อเป็นฐานข้อมูลคนไทยในเขตอาณาสำหรับเตรียมการเลือกตั้งต่อไป

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้บรูณาการความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ให้บริการอินเตอร์เนต (Internet service provider) ที่ได้รับงบประมาณจากโครงการให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีสำหรับผู้มีรายได้น้อย ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (Federal Program) เพื่อมารับลงทะเบียนสนับสนุนแจกจ่ายเครื่องแท็บเล็ตและบริการอินเตอร์เน็ตฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับชุมชนไทยด้วย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ