การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 10-12/2566 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2566 – 4 ตุลาคม 2566

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 10-12/2566 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2566 – 4 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 815 view

S__23322653_0

 

        เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 – 4 ตุลาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ดังนี้

        กงสุลสัญจร ครั้งที่ 10/2566 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2566  ณ วัดไชยมงคล เมือง แฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูศรีชัยวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 214 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 108 รายการ และบริการใหคำปรึกษาด้านกงสุลจำนวน 10 รายการ รวมทั้งสิ้น 332 รายการ

        กงสุลสัญจร ครั้งที่ 11/2566 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2566 – 1 ตุลาคม 2566 ณ วัดซานฟรานธัมมาราม นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูปลัด อาโนลด์ อานันทปัญโญ เจ้าอาวาสวัดซานฟรานธัมมาราม สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 256 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 155 รายการ และบริการใหคำปรึกษาด้านกงสุลจำนวน 20 รายการ รวมทั้งสิ้น 431 รายการ

        กงสุลสัญจร ครั้งที่ 12/2566 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2566 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระเทพวชิรวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 257 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 140 รายการ และบริการใหคำปรึกษาด้านกงสุลจำนวน 18 รายการ รวมทั้งสิ้น 415 รายการ

        ในโอกาสเดียวกันนี้ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบปะชุมชนไทยเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังความต้องการของชุมชนไทยในพื้นที่กับทีมงานกงสุญสัญจร โดยเน้นถึงการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ การให้คำปรึกษาเรื่องงานกงสุลกับกลุ่มอาสาสมัครและพี่น้องชุมชนไทยที่เข้ารับบริการด้านต่าง ๆ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ พร้อมถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดดังกล่าวด้วย

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ